Jandarmii mehedințeni, la ora bilantului pe anul 2020

Luni, 11 ianuarie a.c., în sala Palatului Culturii ,,Teodor Costescu” din municipiul Drobeta Turnu Severin s-a desfășurat ședinta de ,,Evaluare a activităţii desfăşurate și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi în anul 2020”.

În prezenta invitaților, autorităților publice locale și reprezentanţilor structurilor cu care Jandarmeria Mehedinţi cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice, domnul locotenent colonel NICOLAE Vasile, împuternicit inspector șef a prezentat sintetic, activitățile organizate, misiunile executate si rezultatele obținute în perioda analizată, precum și principalele direcții de acțiune pentru anul 2021.

Începând cu luna februarie 2020, una din prioritățile noastre a fost centrată pe misiunile si activitățile specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS Cov 2, atât în rândul personalului propriu, cât și în rândul populatiei din județul Mehedinți.

Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică cu ocazia desfășurării unor manifestări și adunări cu public, în contextual actual, structurile Jandarmeriei Mehedinţi au executat un număr de 245 misiuni de asigurare a ordinii publice, iar pe segmentul de menținere a ordinii si siguranței publice, Inspectoratul a participat la un număr de 13.337 misiuni de menţinere în sistem integrat. Pe timpul misiunilor desfăşurate, au fost constatate 112 fapte de natură penală (26 constatate în mod independent, cu 66 de autori identificați și 86 în cooperare cu Poliția). Au fost aplicate un număr de 1849 sancţiuni contravenţionale, ce au constat în 1133 amenzi contravenţionale şi 716 avertismente. Majoritatea sancțiunilor aplicate au vizat nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 și Legii 61/1991 republicată.

În ceea ce privește paza și protecția instituţională, supravegherea şi ordinea publică în zona obiectivelor din competenţă, s-a asigurat paza unui număr de 27 obiective. Au fost organizate şi s-a asigurat paza unui număr de 36 transporturi de valori, 19 transporturi speciale şi 529 transporturi de corespondenţă clasificată.

O atenție deosebită a fost acordată activității de prevenire si combatere a faptelor antisociale, în perioada analizată fiind desfăşurate un număr de 66 activităţi de prevenire ( 1 acţiune de prevenire şi combatere a consumului de droguri care a fost executată în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, 1 acțiune pentru prevenirea traficului de persoane desfășurate în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, 46 acţiuni de prevenire a violenţei în şcoli, 14 acțiuni de prevenire a faptelor antisociale și a criminalității stradale pe timpul unor adunări publice și manifestărilor cultural – artistice precum şi 4 acțiuni pe linia prevenirii violenţei în sport în apropierea arenelor sportive).

Aceste activități au vizat reducerea faptelor antisociale în zone cu public numeros, în zona instituțiilor de învățământ precum și prevenirea absenteismului școlar.

Pe linia executării actelor procedurale emise de organele de urmărire penală/instanţe de judecată au fost executate un număr total de 486 mandate deaducere, 133 mandate fiind materializate prin însoţirea persoanei la instanţa de judecată, iar 353 mandate s-au materializat prin întocmirea de procese verbale. Mandatele de aducere au fost executate în 30 localităţi,

De asemenea s-au executat 154 acțiuni în cooperare cu alte instituții, astfel:

  • 51 acțiuni executate în cooperare cu Poliția;
  • 20 acțiuni executate în cooperare cu alte structuri ale M.A.I.;
  • 3 acțiuni executate în cooperare cu organele administrației publice locale;
  • 27 acțiuni executate în cooperare cu executorii judecătorești;
  • 16 acțiuni executate în cooperare cu organele care gestionează activitatea silvică;
  • 37 acțiuni executate în cooperare cu alte instituții.

De asemenea, s-a intervenit în urma unui număr de 202 apeluri din partea cetățenilor pentru soluționarea cărora au fost direcționate echipajele de intervenție din cadrul unității, fiind aplicate măsurile legale în consecință.

Principalele direcții de acțiune stabilite pentru anul 2021 vizează întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică, pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului si prevenirea răspândirii noului coronavirus, menținerea la cel mai înalt grad a capacității operaționale și de intervenție, dezvoltarea si optimizarea mecanismelor de cooperare interinstituțională, menținerea unui suport logistic care să permită susținerea structurilor operative și atingerea obiectivelor propuse, asigurarea transparenței și deschiderii către mass-media și societatea civilă.

sursa: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi
Compartimentul INFORMARE RELAȚII PUBLICE şi cu PUBLICUL

IJJ Mehedinti Bilant 2020