Măsuri specifice în contextul carantinării zonale a municipiului Drobeta Turnu Severin

Pentru o buna informare a cetatenilor, am primit de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi urmatorul comunicat:

Începând cu data de 11.10.2021, orele 20.00, urmare a Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr.7705 din 10.10.2021, intră în carantină zonală municipiul Drobeta Turnu Severin, cu localitățile aparținătoare, Schela Cladovei, Dudașul Schelei și Gura Văii, pe o perioadă de 14 zile.

Palatul Culturii “Teodor Costescu”

Pentru asigurarea măsurilor specifice pe timpul instituirii carantinei, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, Direcția de Poliție Locală Drobeta Turnu Severin, se adoptă următoarele măsuri:

  1. Realizarea dispozitivului mixt pentru constituirea filtrelor rutiere în următoarele zone:

-sensul giratoriu la ieșirea spre municipiul Orșova;

-sensul giratoriu la ieșirea spre satul Magheru;

-sensul giratoriu la ieșirea spre municipiul Târgu Jiu;

-sensul giratoriu la ieșirea spre localitatea Șimian.

2. Constituirea patrulelor mixte pentru verificarea respectării de către cetățeni a măsurilor prevăzute în ordinul privind instituirea carantinei, astfel:

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere (se poate redacta și de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Pentru intervalul orar 05.00-20.00, în interiorul zonei carantinate, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții:

-deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS- CoV- 2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15 –a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS CoV2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;

-deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

-deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

-deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și achiziționarea de medicamente;

-deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

-deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;

-alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

-participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

-eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege.

De asemenea, a fost instituită obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise.

În intervalul orar 20.00 -05.00, circulația persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei este interzisă, cu următoarele excepții:

– deplasarea în interes profesional;

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

– deplasări în afara localității ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitarea a călătoriei;

– deplasarea din motive justificative, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie sa cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității.

Măsurile menționate mai sus nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mehedinţi

Compartimentul INFORMARE RELAȚII PUBLICE şi cu PUBLICUL

Leave a Reply

Your email address will not be published.