Home ACTUALITATE Calendarul acțiunilor din timpul perioadei electorale

Calendarul acțiunilor din timpul perioadei electorale

Calendarul acțiunilor din timpul perioadei electorale
28 martie 2016: constituirea Biroului Electoral Central (BEC);
28 martie – 6 aprilie 2016: comunicarea către BEC a denumirilor și semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;
11 – 26 aprilie 2016: depunerea candidaturilor;
4 mai: rămânerea definitivă a candidaturilor;
6 mai 2016: aducerea la cunoștință publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și sediilor acestora;
6 mai – 4 iunie 2016: campania electorală;
26 mai 2016: tipărirea buletinelor de vot;
5 iunie 2016 (în intervalul 07:00 – 21:00): ziua votării;
6 iunie 2016 (ora 21:00): numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale, întocmirea dosarelor cu rezultatele votării;
totalizarea voturilor și asigurarea publicării rezultatelor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Principalele noutăți legislative privind alegerea autorităților administrației publice locale sun implementarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), respectiv prezența în fiecare secție de votare a unui operator de calculator, desemnarea prin tragere la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, din rândul membrilor Corpului experților electorali ș dreptul cetățenilor Uniunii Europene cu domiciliul în România de a fi aleși în funcția de primar, consilier local sau consilier județean.
Alte prevederi sunt alegerea președinților și a vicepreședinților consiliilor județene, precum și a viceprimarilor prin vot indirect, de către consiliile județene, respectiv consiliile locale și rambursarea către competitorii electorali a cheltuielilor privind campania electorală de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente.