Home ACTUALITATE Ministerului Tineretului și Sportului se reorganizează, pentru eficientizarea implementării strategiilor naționale în domeniile tineretului și sportului

Ministerului Tineretului și Sportului se reorganizează, pentru eficientizarea implementării strategiilor naționale în domeniile tineretului și sportului

Ministerului Tineretului și Sportului se reorganizează, pentru eficientizarea   implementării strategiilor naționale în domeniile tineretului și sportului

Guvernul a aprobat in data de 13 ianuarie o nouă structură organizatorică a Ministerului

Tineretului și Sportului, pentru a eficientiza activitatea ministerului și pentru a crea

cadrul necesar implementării strategiei naționale în domeniul politicii de tineret și a

strategiei naționale în domeniul sportului.

Decizia de reorganizare a fost luată având în vedere problematica vastă și volumul

mare al activităților derulate la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului.

Hotărârea de Guvern aprobată în ședința de astăzi menține numărul maxim de

posturi și cheltuielile de personal aprobate în condițiile legii pentru acest minister. Astfel,

Ministerul Tineretului și Sportului va funcționa în continuare cu un număr de 171 de

posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, structurate pe

compartimente, birouri, servicii și direcții, conform prevederilor HG nr. 11/2013 cu

modificările și completările ulterioare. Numărul de posturi aferente demnitarilor și

cabinetului ministrului este de 13, rezultând un număr total de posturi de 184. În

îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul Tineretului și Sportului este ajutat de 2 secretari de

stat și 2 subsecretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului, un secretar general și 2

secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

Conform noii organigrame aprobate, în cadrul ministerului se înființează Direcția

Generală Sport, Direcția Generală Tineret și Direcția Generală Management Logistic,

prin reorganizarea direcțiilor specializate existente în organigrama anterioară, în scopul

unei abordări unitare a problematicilor specifice. Având în vedere volumul mare al

activităților derulate la nivelul întregului minister, s-a decis, de asemenea, înființarea

Direcției Financiar și Contabilitate și a Direcției Juridic și Secretariat și a Serviciului

resurse umane, prin reorganizarea structurilor existente anterior. În plus, Unitatea de

Management a Proiectului se desființează și se înființează Unitatea de Politici Publice, iar

denumirea Serviciului Relații Internaționale și Relația cu Parlamentul se modifică în

Serviciul Comunicare, Relații Internaționale și Relația cu Parlamentul, neimplicând

reorganizarea acestui serviciu.

Încadrarea personalului din Ministerul Tineretului și Sportului conform noii

structuri organizatorice se va face în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul

Oficial a actului normativ aprobat astăzi.

*

Pentru mai multe informații puteți accesa linkul la care a fost postat spre consultare

publică proiectul de Hotărâre:

http://mts.ro/informare-publica/legislatie/proiecte-legislative/hotarare-pentru-

modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-11-din-9-ianuarie-2013-privind-

organizarea-si-functionarea-ministerului-tineretului-si-sportului/