Home ACTUALITATE Lucrări de cadastru, gratuit pentru cetăţeni, în peste 80% dintre localităţi

Lucrări de cadastru, gratuit pentru cetăţeni, în peste 80% dintre localităţi

Lucrări de cadastru, gratuit pentru cetăţeni, în peste 80% dintre localităţi

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat, în primele 7 luni ale anului 2023, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor în 29 de comune. Până în prezent, ANCPI a înregistrat în evidenţele de cadastru şi carte funciară, gratuit pentru cetăţeni, imobilele din 197 de localităţi şi 22.634 de sectoare cadastrale, prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF).

ANCPI, instituţie publică în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), realizează lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, fără costuri pentru cetăţeni, în 2.395 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), reprezentând 80% din totalul de 3.181. Suprafaţa pentru care urmează să fie deschise noi cărţi funciare este de aproximativ 7 milioane de hectare. Finanţarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI şi din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020.

Dintre cele 197 de localităţi în care au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor, 76 au beneficiat de fonduri europene prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, finanţat prin POR. În prezent, se desfăşoară lucrări de cadastru sistematic, la nivelul întregii localităţi, cu finanţare europeană, în 491 de comune.

Totodată, din cele 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvenţiilor APIA, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 7,15 milioane de hectare (75%).

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetăţeni, a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene şi din bugetul local al primăriilor.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 – cofinanţare de la bugetul de stat.

Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf/.

SERVICIUL COMUNICARE AL AGENŢIEI NAŢIONALE DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ