Home Anunțuri de mediu Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – TITULAR: COMUNA OBARSIA DE CAMP

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – TITULAR: COMUNA OBARSIA DE CAMP

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – TITULAR: COMUNA OBARSIA DE CAMP

Data publicare: 04 august 2023

COMUNA OBARSIA DE CAMP, titular al proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA OBARSIA DE CAMP, JUDETUL MEHEDINTI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA OBARSIA DE CAMP, JUDETUL MEHEDINTI”, propus a fi amplasat în comuna Obarsia de Camp, sat Obarsia de Camp, sat Izimsa, judetul Mehedinti,
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti , str. Baile Romane nr.3 Dr Tr Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.