Home ACTUALITATE Evaluari clasele a II-a, a IV-a si a VI-a in perioada 23 mai-10 iunie

Evaluari clasele a II-a, a IV-a si a VI-a in perioada 23 mai-10 iunie

Evaluari clasele a II-a, a IV-a si a VI-a in perioada 23 mai-10 iunie

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat  metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, respectiv calendarul acestor evaluări.

Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai – 10 iunie, după cum urmează:

  • clasa a VI-a (23 mai: Limbă şi comunicare, 24 mai: Matematică şi ştiinţe);

  • clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă);

  • clasa a II-a (Limba română: 6 iunie – scris şi 7 iunie – citit; Limba română pentru minorităţile naţionale – scris/citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie – scris şi 10 iunie – citit).

Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli..

Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea  în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

www.edu.ro