Home ACTUALITATE COMUNICAT AL SERVICIULUI TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ MEHEDINŢI REFERITOR LA PESCUITUL SPORTIV

COMUNICAT AL SERVICIULUI TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ MEHEDINŢI REFERITOR LA PESCUITUL SPORTIV

COMUNICAT AL SERVICIULUI TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ MEHEDINŢI REFERITOR LA PESCUITUL SPORTIV

Având în vedere numărul mare de pescari sportivi care practică pescuitul în fluviul Dunărea, în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, poliţiştii de frontieră mehedinţeni îi informeaza pe aceştia asupra urmatoarelor aspecte de natură legislativă:

Conform prevederilor art 23, alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr 85/23.11.2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura” pescuitul recreativ în habitatele naturale se practică în baza unui permis de pescuit emis de către beneficiarul contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ”

Reamintim că pescuitul sportiv efectuat cu undiţa sau lanseta în scop de agrement sau performanţă este o activitate individuală şi necomercială iar „până la încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ, pescuitul reacreativ în habitatele piscicole naturale se va desfăşura de către persoanele fizice pe baza permiselor de pescuit care au fost eliberate de către ANPA sau de asociaţiile legal constituite aflate în evidenţa MADR-ANPA, după caz, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultura”.

Permisul de pescuit este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil care se poate viza în mod gratuit la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi după depunerea copiilor după cartea de identitate, permisul de pescuit, chitanţa eliberată de ANAF (30/10 lei) sau de asociaţia de pescari de achitare a taxei pentru activitatea de pescuit, certificat de handicap, adeverinţă de elev şi cupon de pensie. Toate aceste documente vor fi vizate prin semnătură şi stampilă de către asociaţiile de pescari legal constituite care desfăşoară activităţi de pescuit în scop recreativ.

Pentru a putea desfăşura activităţi de pescuit sportiv şi a nu încălca prevederile legale este necesară deţinerea acestui permis eliberat de asociaţiile de pescari legal constituite sau Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura şi vizat de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi.

Cei peste 28000 de pescari sportivi din judeţul Mehedinţi şi celelalte judeţe ale ţarii trebuie să ştie că frontiera cu Republica Serbia este o frontieră externa a Uniunii Europene, iar activităţile desfăşurate în zona de frontieră sunt supuse controlului Poliţiei de Frontieră Române.

Conform prevederilor Legii frontierei de stat a României, pescuitul sportiv în fluviul Dunărea se efectuează în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi.

Facem precizarea că lipsa avizului şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi pe aceste permise de pescuit constitue contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 100 la 1000 de lei.

De asemenea pescuitul recreativ sportiv efectuat fără permis constitue contravenţie şi se sancţionează în baza prevederilor art.58 lit. a) din O.U.G. 23 din anul 2008 modificată şi republicată, cu amendă de la 300 lei la 600 lei şi confiscarea peştelui, icrelor şi altor vieţuitoare acvatice.