Home ACTUALITATE AJOFM Mehedinti – masuri de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca

AJOFM Mehedinti – masuri de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca

AJOFM Mehedinti – masuri de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca

În primul semestru al anului 2016, în urma serviciilor oferite în mod

gratuit de salariaţii AJOFM Mehedinţi au fost încadraţi în muncă 2.422

şomeri, din care 1.015 femei.

In vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca in judetul Mehedinti, ca urmare a

activităţilor desfăşurate în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale de

catre salariatii AJOFM Mehedinti în intervalul 01.01.2016-30.06.2016, au fost încadraţi în

muncă un număr de 2.422 şomeri, din care 1.015 femei.

În funcţie de diferite criterii, structura numărului de şomeri angajaţi în perioada ianuarie-

iunie 2016 se prezintă astfel:

– 1.507 cu domiciliul în mediul urban şi 915 în mediul rural;

– 256 şomeri cu vârsta până în 25 ani, 326 cu vârsta în intervalul 25-35 ani, 627 cu vârsta în

intervalul 35-45 ani şi 1.213 cu vârsta peste 45 ani (din care 386 peste 55 ani);

– 132 şomeri cu studii primare, 484 cu studii gimnaziale, 481 cu studii profesionale, 1.041 cu

studii liceale, 56 cu studii postliceale şi 228 cu studii superioare;

– 1.408 au fost şomeri neindemnizaţi, 1.005 şomeri indemnizaţi si 9 alte persoane aflate in

cautarea unui loc de munca.

De asemenea, din numărul total de persoane încadrate în muncă în intervalul 01.01.2016-

30.06.2016, 8 au fost şomeri de lungă durată (tineri şi adulţi), persoane care erau înregistrate

în bazele de date ale instituţiei de o perioada mai lungă de timp, si patru persoane cu

dizabilitati.

Avand in vedere principalele măsuri active de combatere a şomajului pe care AJOFM

Mehedinţi le-a desfăşurat în primul semestru al anului 2016, cei mai mulţi şomeri au fost

angajaţi prin activitatea de mediere a muncii (prin punerea în legătură directă a şomerilor cu

angajatorii care au comunicat locuri de muncă vacante) şi anume 1.510 persoane, diferenţa

de 912 persoane fiind angajate ca urmare a participării acestora la alte activităţi desfăşurate

si anume absolvirea cursurilor de calificare/recalificare, completarea veniturilor salariale,

stimularea mobilităţii ocupării forţei de muncă, acordarea primelor de incadrare in munca

tinerilor absolventi, acordarea de subventii angajatorilor pentru diferite categorii de someri

(someri peste 45 ani, absolventi, persoane cu dizabilitati etc).