Home ACTUALITATE 2 proiecte de acte normative importante in sedinta de Guvern astazi, 16 martie

2 proiecte de acte normative importante in sedinta de Guvern astazi, 16 martie

2 proiecte de acte normative importante in sedinta de Guvern astazi, 16 martie

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative