Home ACTUALITATE Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedinței de guvern din 18 februarie 2016

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedinței de guvern din 18 februarie 2016

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedinței de guvern din 18 februarie 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume Proiectul poate fi consultat la adresa: http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/60y45nfvw1ht3b9p8zxm.pdf

PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  Proiectul poate fi consultat la adresa: http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/1ntkd8jb5qfr49m_360z.pdf

Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor      

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru  evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare      

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.