Home ACTUALITATE Programul “Casa Verde” reluat dupa 5 ani de pauza

Programul “Casa Verde” reluat dupa 5 ani de pauza

Programul “Casa Verde” reluat dupa 5 ani de pauza

Persoanele fizice care aleg să instaleze, să modifice sau să schimbe sistemul de încălzire al locuinței proprii, în așa fel încât să folosească energie regenerabilă, vor putea cere, în perioada 10-24 octombrie, un ajutor de stat de până la 8.000 de lei, în cadrul programului „Casa Verde”.

Concret, persoanele fizice vor putea cere până la 3.000 de lei pentru a-și instala acasă panouri solare nepresurizate, până la 6.000 de lei pentru a-și instala panouri solare presurizate sau până la 8.000 de lei pentru instalarea unor pompe de căldură(exclusiv pompele de căldură aer-aer). Așadar, vor fi eligibile pentru finanțare cheltuielile de achiziție a sistemelor de încălzire ce folosesc energie regenerabilă și cele cu montajul și punerea în funcțiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, în măsura în care vor fi făcute doar după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

Persoanele fizice vor putea să se înscrie în acest program dacă au, înainte de toate, domiciliul în România. Totodată, acestea vor trebui să fie proprietari sau coproprietari ai terenului și ai casei pentru care se va instala sistemul de încălzire nepoluant, iar imobilele să nu facă obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări legale ori unei proceduri de expropriere pentru utilitate publică.

Alte condiții vor fi ca solicitanții să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale,să nu fi fost condamnați în trecut pentru infracțiuni contra mediului și să nu fi primit, în sesiunile din anii anteriori ale programului, pentru aceeași casă, finanțare pentru sistemul de încălzire.

Care sunt etapele ce trebuie urmate:

– Depunerea dosarului de finanţare la Agenţia Teritorială de Protecţia Mediului
– Urmărirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare în Program
– Semnarea contractului de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu
– Demararea lucrărilor
– Depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de max 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Care sunt actele necesare:

– Cerere de finanţare nerambursabilă

– Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului

– Actul de identitate al solicitantului, în copie

– Extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile

– Copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune

– Certificat de atestare fiscală

– Certificat de cazier judiciar

– Adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.

 În mai multe judeţe din ţară oamenii s-au aşezat la cozi în faţa Agenţiilor de Mediu să fie siguri că prind finanţare.