Home ACTUALITATE Profesiile liberale spun un nu hotărât dublării sarcinii fiscale!

Profesiile liberale spun un nu hotărât dublării sarcinii fiscale!

Profesiile liberale spun un nu hotărât dublării sarcinii fiscale!

Profesiile liberale privesc cu îngrijorare informaţiile apărute in spaţiul public cu privire la intenţiile Guvernului de a modifica Codul Fiscal si îşi exprima public opoziţia fata de orice majorare de impozite, taxe sau contribuţii care le afectează , precum si fata de orice modificare a regimului deductibilităţilor.

Poziţia Uniunii Profesiilor Liberale din România a fost reiterată in întâlnirea pe care reprezentanţii profesiilor au avut-o astăzi, 2 august 2023, cu Dl Marcel-Ioan Bolos, ministrul Finanţelor Publice, relativ la informaţiile publice în legătură cu proiectul de Ordonanţa de Urgentă privind modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si alte măsuri financiar-fiscale. Eliminarea plafonării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate si preconizata introducere a plăţii in sistem real la întregul venit, fără plafon – care practic dublează sarcina fiscală, precum si eliminarea deductibilităţii cotei de cheltuieli profesionale in limita a 5%, sunt măsuri care descurajează profesiile liberale, cu consecinţe asupra calităţii serviciilor oferite si costurilor acestora.

Ministrul Finanţelor Publice si-a manifestat întreaga deschidere fata de argumentele UPLR, opinând pentru stabilirea unui plafon rezonabil la contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Propunerile UPRL vor fi înaintate Guvernului si Ministerului Finanţelor in cursul acestei săptămâni.
UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA