Home ACTUALITATE PREGATIRE PENTRU BACALAUREAT

PREGATIRE PENTRU BACALAUREAT

PREGATIRE PENTRU BACALAUREAT

Ca urmare a protocolului de colaborare semnat între Inspectoratul Școlar Județean

Mehedinți și Universitatea din Craiova pentru oferirea unui suport suplimentar elevilor din clasele

terminale ale ciclului liceal în vederea pregătirii la toate disciplinele din programa de bacalaureat, în

perioada 14 mai – 12 iunie 2016, participanții la cursurile de pregătire vor beneficia de experiența

cadrelor didactice universitare desemnate în cadrul acordului de parteneriat.

În baza unei planificări transmise în unitățile de învățământ, în fiecare sâmbătă și

duminică din acest interval de timp, la Colegiul Tehnic „Decebal” din Drobeta Turnu Severin vor

avea loc sesiuni de pregătire a elevilor din anii terminali ai liceului, în vederea realizării unei creșteri

calitative a rezultatelor la examene.