Home ACTUALITATE Norme metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Norme metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Norme metodologice pentru gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Guvernul a aprobat, în ședințadin 3 februarie, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Aceste norme vizează implementarea următoarelor programe operaționale: Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește modul în care se face programarea bugetară a fondurilor europene și a contribuției publice naționale, detaliază fluxurile financiare,  modul în care sumele aferente acestor proiecte trebuie să se reflecte în evidența contabilă proprie a beneficiarilor, precum și condițiile cumulative care trebuie îndeplinite de beneficiar pentru a putea solicita și primi sumele aferente prefinanțării.

Conform mecanismului aplicabil cererilor de plată, prefinanțarea se acordă în tranșe, pentru o perioadă de maxim 3 luni, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranșă să depășească durata contractului/deciziei/ordinului de finanțare. În maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranșa de prefinanțare, beneficiarul trebuie să depună o cerere de rambursare prin care să justifice utilizarea prefinanțării transferate de către autoritatea de management, precum și a contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile. În cazul în care beneficiarul nu depune cerere de rambursare în termenul prevăzut, autoritățile de management au obligația recuperării întregii sume acordată ca tranșă de prefinanțare și nejustificată.

Actul normativ stabilește, de asemenea, modul în care se face angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale, modul de derulare a proiectelor în parteneriat, precum și fluxurile financiare aplicabile implementării proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, ai căror beneficiari sunt operatori economici cu capital de stat.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1691-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-2014-2020