Home ACTUALITATE Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 02.06.2016

Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 02.06.2016

Acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 02.06.2016

HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice