Home ACTUALITATE ,, Femeia. Ideal și realizare”.

,, Femeia. Ideal și realizare”.

,, Femeia. Ideal și realizare”.

Primăvara este prin excelență  un debut al renașterii, al învierii unui nou început, al trezirii la o nouă etapă a vieții. Este momentul în care se prefigurează noul, iar vechiul începe să fie îndepărtat.

Plinătatea rodului simbolizată de primăvară, crează o similitudine cu cea care este Creatoare vieții. Mirajul acestui anotimp sugerat de clopoțeii zilelor de 1 și 8 Martie, trezește în sufletele noastre sentimente pure de condescență față de tot ceea ce prețuim și iubim pe această lume.

În această ,,nouă viață într-un nou timp”, Muzeul Regiunilor Portilor de Fier are plăcerea de a vă invita la evenimentul ,, Femeia. Ideal și realizare”.

În acest cadru, de un profund caracter simbolic, sunteți întâmpinat de:

Prezentarea de către autor- profesor Alin Ciupald, a cărții sale –
,,Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial”
Vernisarea expoziției de pictură a doamnei Eleonara Dondesi-
,,Contemplarea primăverii ”
,,Femeile prezentului”- modele de viață.

Evenimentul va avea loc in data de 02.03.2018, orele 12,00, la
Pavilionul Multifuncțional de Ia Muzeul Regiunii Porților de Fier, str.
Independenței, nr. 2.