Home ACTUALITATE SOCIAL 10 milioane de lei, plafonul garanțiilor pentru acordarea creditelor destinate reabilitării structural-arhitecturale a clădirilor

10 milioane de lei, plafonul garanțiilor pentru acordarea creditelor destinate reabilitării structural-arhitecturale a clădirilor

10 milioane de lei, plafonul garanțiilor pentru acordarea creditelor destinate reabilitării structural-arhitecturale a clădirilor

Guvernul a stabilit la 10 milioane de lei plafonul garanțiilor care pot fi emise în acest an pentru creditele acordate asociațiilor de proprietari/persoanelor fizice în scopul executării lucrărilor de reabilitare structural-arhitecturală a clădirilor de locuit.

Acest Program guvernamental se derulează conform Hotărârii de Guvern 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor. Prin actul normativ menționat au fost stabilite condiții de creditare avantajoase pentru contractarea creditelor cu garanții guvernamentale și dobândă subvenționată de către asociațiile de proprietari/persoane fizice, pentru executarea lucrărilor de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci și constructorii care execută aceste lucrări de intervenție.