Ziua Notarului Public – 17 noiembrie 2021

Sub semnul tradiției și continuității activității notariale, la 26 de ani de la intrarea în vigoare a legii de organizare și funcționare a profesiei, notariatul român se plasează în avangarda digitalizării profesiilor liberale.

Pentru cei 2505  notari publici în funcție, data de 17 noiembrie are o semnificație aparte, marcând „(re)nașterea” notariatului modern, odată cu intrarea în vigoare a  Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995. Momentul a marcat încheierea activității Notariatului de Stat, concomitent cu începerea activității Notariatului Public. În acest fel, după o întrerupere de aproape jumătate de secol, a fost reluată tradiția notariatului public – model de organizare a profesiei care a funcționat în Transilvania, Banat și Bucovina înainte de anul 1947 și care își are originile cu mai bine de nouă secole în urmă, odată cu apariția primelor înscrisuri cu caracter notarial în Transilvania.

Asumându-și triplul rol de partener al Justiției, Cetățenilor și  Statului, notariatul public s-a situat constant în avanpostul profesiilor liberale, având un înalt grad de responsabilitate și implicare socială și economică. Prin capacitatea de adaptare, anduranță la stres, viteză de reacție și deschidere către accelerarea implementării noilor tehnologii, am reușit să asigurăm continuitatea serviciilor notariale în condiții de criză sanitară și de restrângere a activităților economice și sociale.”, a declarat președintele Uniunii Naționale  Notarilor Publici din România, notar public dr. Dumitru Viorel Mănescu.

Digitalizarea serviciilor notariale în concordanță cu imperativul accesibilității și siguranței actului notarial are loc conform Strategiei de Digitalizare a Activității Notariale și în acord cu recomandările Comisiei Europene. Acțiunile întreprinse de Uniunea Națională a Notarilor Publici în direcția digitalizării sunt armonizate efortului național de adoptare a noilor tehnologii în activitatea administrației publice.

Motorul implementării noilor tehnologii este Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale  CNARNN – Infonot. În paralel cu sprijinirea permanentă a activităților curente ale UNNPR, Centrul de Date a finalizat etapa preliminară a informatizării activității notariale – programul de gestiune a birourilor notariale I-NOT România, finanțând integral acest proiect de anvergură.

Pe plan internațional, notariatul român, prin UNNPR,  este o prezență activă și implicată, fiind parte a acordurilor și protocoalelor de colaborare încheiate cu organizații similare din Europa și din lume: Uniunea Internațională a Notariatului, Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană, precum și organizații profesionale ca Asociația Notariatelor Francofone, Asociația Franco-Română a Juriștilor, Asociația Rețelei Europene a Registrelor Testamentare, Institutul Internațional de Înalte Studii Notariale, Institutul Internațional de Istorie a Notariatului, Institutul European de Cercetare și Studii Notariale. Totodată, UNNPR are un istoric de relații cordiale și colaborare cu organizațiile reprezentative ale profesiei din  Franța, Germania, Ungaria, Grecia, Malta, Bulgaria, Serbia.

Activitatea internațională a UNNPR  vizează schimbul de experiență și de bune practici în domeniul notarial, urmărind realizarea de avantaje semnificative din punctul de vedere al rapidității, calității și siguranței serviciilor furnizate cetățenilor, mediului de afaceri și statului.

Biroul Comunicare
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România – www.uniuneanotarilor.ro