Home ACTUALITATE Sedinta ordinara a Colegiului Prefectural de marti 26 iulie 2016

Sedinta ordinara a Colegiului Prefectural de marti 26 iulie 2016

Sedinta ordinara a Colegiului Prefectural de marti 26 iulie 2016

Marți, 26 iulie, a avut loc şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural, în cadrul căreia

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinţi a prezentat evoluția

numărului de beneficiari de asistenţă socială şi a plăţilor aferente/ activitatea de control

desfăşurată de Serviciul de Inspecţie Socială în anul 2015 și primul semestru al anului

2016 la nivelul judeţului Mehedinţi. De asemenea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură Mehedinţi a prezentat un raport privind controalele efectuate în anul 2015 și

primul semestru al anului 2016 pentru cererile de sprijin.

Un punct important pe ordinea de zi a ședinței l-a constituit raportul prezentat de

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, Direcţia pentru Sănătate Publică Mehedinţi și

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Drobeta al Judeţului Mehedinţi privind măsurile

organizatorice pentru începerea anului şcolar 2016-2017 (situaţia autorizaţiilor sanitare,

lucrările de reparaţii, zugrăveli, avize de securitate la incendiu, paza şi măsurile concret

dispuse pe fiecare unitate) în unităţile de învăţământ din judeţul Mehedinţi.

“A fost o ședință încărcată de data aceasta, am avut subiecte din diferite domenii de

activitate din cadrul județului nostru. Am avut o prezentare făcută de Agenția

Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinţi privind evoluția numărului de

beneficiari ai ajutoarelor sociale în anii 2015 și 2016. Totodată, am avut o informare

asupra activității de control în cadrul Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Mehedinţi, precum și un punct mai laborios, care s-a referit la măsurile luate pentru

organizarea începerii anului școlar 2016-2017. Au fost abordate detalii privind măsurile

care se vor lua în privința obținerii autorizațiilor sanitare, autorizațiilor pentru securitate

la incendiu, stadiul realizării lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ, asigurarea

pazei în unitățile de învățământ”, a declarat prefectul județului Mehedinți, Cristinel

Pavel.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mehedinți a arătat că la  ora  actuala are în evidență

un  număr de  176  unități  de  învățământ în mediul urban (licee, cantine, internate,

ateliere, săli de sport, școli generale, grădinițe, creșe, cluburi copii etc) și 352 unități de

învățământ în mediul rural (licee, cantine, internate, ateliere, săli de sport, școli

generale, grădinițe),  și 5 unități  care  nu  aparțin  sistemului  de  stat,  fiind  unități

patronate  de  fundații  sau  alte  forme  de administrare  în  regim  privat.  Din  totalul

unităților  aflate  în  evidență,  sunt  autorizate  sanitar  un  număr  de  161 (91,47%)

în mediul urban și 124 (35,22%) în mediul rural  de  unități, adică  53,97% la nivelul

județului Mehedinți. Un  număr de  15 unități de învățământ din mediul urban și 228

unități de învățământ din mediul rural nu sunt  autorizate sanitar la această dată.

Reprezentanții Inspectocturatului Școlar Județean Mehedinți au precizat că în

continuare dificultatea principală a obţinerii autorizaţiilor sanitare este reprezentată de

neîndeplinirea condiţiilor de autorizare în mediul rural ca: lipsa apei în şcoli sau lipsa

potabilităţii acesteia (25 de unităţi având această deficienţă). Alte condiţii care

împiedică autorizarea unităţilor şcolare sunt: inexistenţa unor grupuri sanitare care să

corespundă standardelor (10 unităţi de învăţământ), spaţiile de învăţământ

necorespunzătoare (5 unităţi ). De asemenea, ca urmare a lucrărilor de reabilitare şi

asigurare cu utilităţi finalizate în 2015-2016, 14 unităţi care nu au avut autorizaţie

sanitară îşi vor depune dosarele în acest sens. Din cele 54 unităţi care nu deţin

autorizaţie sanitară 2 unităţi sunt în mediul urban, respectiv două grădiniţe care

funcţionează în condiţii de supraaglomerare şi spaţii improprii (apartament în bloc).

În ceea ce priveşte măsurile de siguranţă, din cele 22 de situaţii constatate de

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru 10 unităţi şcolare s-a depus cerere in

vederea emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu, 6 unităţi au avize de securitate la

incendiu urmând să demareze procedura de autorizare, iar 6 unităţi au sarcina de a

face demersuri pentru completarea documentelor în vederea demarării procedurii de

autorizare