Primăvara este prin excelență  un debut al renașterii, al învierii unui nou început, al trezirii la o nouă etapă a vieții. Este momentul în care se prefigurează noul, iar vechiul începe să fie îndepărtat.

Plinătatea rodului simbolizată de primăvară, crează o similitudine cu cea care este Creatoare vieții. Mirajul acestui anotimp sugerat de clopoțeii zilelor de 1 și 8 Martie, trezește în sufletele noastre sentimente pure de condescență față de tot ceea ce prețuim și iubim pe această lume.

În această ,,nouă viață într-un nou timp”, Muzeul Regiunilor Portilor de Fier are plăcerea de a vă invita la evenimentul ,, Femeia. Ideal și realizare”.

În acest cadru, de un profund caracter simbolic, sunteți întâmpinat de:

Prezentarea de către autor- profesor Alin Ciupald, a cărții sale –
,,Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial”
Vernisarea expoziției de pictură a doamnei Eleonara Dondesi-
,,Contemplarea primăverii ”
,,Femeile prezentului”- modele de viață.

Evenimentul va avea loc in data de 02.03.2018, orele 12,00, la
Pavilionul Multifuncțional de Ia Muzeul Regiunii Porților de Fier, str.
Independenței, nr. 2.

Comments are closed.