Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță actualizarea valorii disponibile

rămase pentru depunerea proiectelor de investiții prin intermediul Submăsurii 7.2 „Investiţii în

crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” din cadrul Programului Național

de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

Astfel, pentru componenta „Infrastructură rutieră de interes local” aferentă

Submăsurii 7.2, atât zona montana cât și restul teritoriului, începând cu data de 19.11.2015,

ora 09:00 și încheind cu data de 20.11.2015, ora 23:59, se va corela valoarea fondurilor

disponibile cu valoarea totală aferentă cererilor de finanțare existente în acest moment în

cadrul sistemului informatic și care au punctajul sub pragul lunar de calitate de 60 puncte.

S-a impus luarea acestei măsuri reparatorii deoarece începând cu data de

30.10.2015, ora 17:43, pentru „restul teritoriului”, şi, începând cu data de 31.10.2015, ora

02:07, pentru „zona montană”, nu a mai fost posibilă încărcarea on-line a proiectelor din cauza

lipsei disponibilului în sistemul informatic.

Această măsură reparatorie se adresează exclusiv potențialilor beneficiari care s-au

aflat în imposibilitatea depunerii cererilor de finanțare în data de 30, respectiv 31 octombrie.

Așadar, este obligatoriu ca documentele anexate cererii de finanțare să aibă datele de

înregistrare de până la 31.10.2015. Foarte important de reținut că proiectele care au documente

care depășesc această dată, vor fi declarate neeligibile. Totodată proiectele cu punctajul de

minim 60 puncte vor fi incluse în procesul de evaluare aferent lunii octombrie.

Reamimtim tuturor celor interesați că sesiunea de primire a proiectelor pentru sM

7.2 a fost deschisă pe 24 septembrie 2015 și are ca termen limită de depunere data de 18

decembrie 2015, ora 16:00.

Comments are closed.