Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizaţi din juideţul Mehedinţi a organizat în data de 18.06.2015 la ora 10:00 în sediul Bibliotecii Judeţene „I. C. Bibescu” din strada Şt. Odobleja nr. 59, (vizavi de Hotel Severin) o Conferinţă de presă referitoare la modificările legislative legate de litigiile dintre consumatori şi producători. Totodată Corpul Profesional al Mediatorilor anunţă lansarea proiectelor sociale „România mediază” şi O societate a dialogului” ce doresc să aducă schimbări în comunitatea noastră.

Strategia Consiliului de Mediere îşi propune un răspuns eficient al profesioniştilor în mediere la nevoile societăţii civile în ansamblu şi la nivelul instituţiilor statului, atât centrale cât şi judeţene.

Prin această organizare judeţeană Consiliul de Mediere doreşte să răspundă eficient la sistemul judiciar şi la Directivele europene SAL şi SOL, adică la modificările legislative preconizate să fie aplicate din 9 iulie 2015 ce se referă la rezolvarea litigiilor dintre consumatori şi producători.

Avantajele acestui sistem de organizare:

* asigurarea unei permanenţe a mediatorilor pentru fiecare instanţă în cauzele identificate de acestea ca fiind oportune medierii

* asigurarea calităţii actului de mediere

* practică unitară

* monitorizarea activităţii mediatorilor în raport cu instanţele, parchetele şi celelalte instituţii administrativ+teritoriale

* stabilirea unei strategii eficiente în relaţia cu sistemul judiciar.

Comments are closed.